ĐỎ ĐEN VÙNG BIÊN: Nỗi niềm “thượng khách”

truong-ga

Các con bạc đang say máu đỏ đen tại trường gà của ông Út Phụng bên biên giới Campuchia. Ảnh: Hùng Dung

Các con bạc đang say máu đỏ đen tại trường gà của ông Út Phụng bên biên giới Campuchia. Ảnh: Hùng Dung

Các con bạc đang say máu đỏ đen tại trường gà của
ông Út Phụng bên biên giới Campuchia.

About these ads
Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s