Lưu trữ theo thẻ: ban ra luc nay thi lo chong vo

Người chăn nuôi chực phá sản

Bán hay không bán đàn heo, gà đều lỗ, bán xong hết đàn thì nợ nần chồng chất. Vissan cũng lỗ, chợ ế ẩm. Continue reading

Posted in Giao thương | Tagged , , , , , | Để lại phản hồi