Lưu trữ theo thẻ: ep gia nguoi chan nuoi.

Người chăn nuôi chực phá sản

Bán hay không bán đàn heo, gà đều lỗ, bán xong hết đàn thì nợ nần chồng chất. Vissan cũng lỗ, chợ ế ẩm. Continue reading

Posted in Giao thương | Tagged , , , , , | Để lại phản hồi