Lưu trữ theo thẻ: Nhon Trach

Thoát nghèo nhờ 15 triệu đồng

Năm 2006, gia đình chị Trần Thị Minh Hoa, công nhân viên quốc phòng đoàn S96 Vùng 2 hải quân, thuộc diện khó khăn, được hội phụ nữ đoàn S96 cho vay 15 triệu đồng từ tiền tiết kiệm tự nguyện đóng hội của các hội viên. Continue reading

Posted in Nông dân 24G | Tagged , , | Để lại phản hồi