Lưu trữ theo thẻ: Phất

Phất nhờ nuôi… sâu

nh Nguyễn Thanh Hà (ấp 4, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè) không còn làm ruộng và nuôi gà, việc chính bây giờ là nuôi sâu gạo. Continue reading

Posted in Nông dân 24G | Tagged , , , , , | Để lại phản hồi