Lưu trữ theo thẻ: phong lab

Nông dân… công nghệ cao

Đó là những nông dân tại TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa tay cuốc tay cày lại vừa làm “khoa học” trong phòng lab nuôi cấy mô. Continue reading

Posted in Nông dân 24G | Tagged , , , | Để lại phản hồi