Lưu trữ theo thẻ: vao tui ai?

Kinh doanh xăng dầu: Tiền người tiêu dùng vào túi ai?

Vung tay chi hoa hồng đại lý, lỗ mẹ lãi con… , hành vi gian lận của các doanh nghiệp (DN) xăng dầu đã và đang để lại hậu quả nghiêm trọng khi suốt thời gian qua, ngân sách nhà nước bị thất thoát, người tiêu dùng vẫn phải gánh chịu giá xăng cao. Continue reading

Posted in Cà phê | Tagged , , , , | Để lại phản hồi