Tag Archives: khong theo qui hoach

Khổ vì trồng kiệu

Lâu nay, tại các xã Phú Hiệp, Phú Thành B, huyện Tam Nông, Đồng Tháp, cây kiệu cho năng suất khá cao. Tuy nhiên, đời sống người trồng kiệu rất bấp bênh do không có đầu ra ổn định cho sản phẩm.
Đọc tiếp

Posted in Nông dân 24G | Tagged , , , , , , , , , , , | Để lại bình luận