Tag Archives: Mua tien gia

Mua tiền giả từ Trung Quốc về nước tiêu thụ

Nguyễn Tuấn Anh sang Trung Quốc mua 7 triệu đồng tiền Việt Nam giả với giá 3 triệu đồng. Sau đó, y dùng số tiền giả này về nước tiêu thụ…

Đọc tiếp

Posted in Cà phê | Tagged , , , | Để lại bình luận